Nyheter

12.08.2019

11. oktober 2019, i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Program

Påmelding

 

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS

18.06.2019

 

 Den store kuledagen vil i år arrangeres

 

  - 14. september for pasienter, pårørende og etterlatte

 

           - 11. oktober for helsepersonell


                   

                                                                                  

Film om hvorfor det er viktig at helsepersonell vet hva sarkom er

 

 

 

  Neste side: Om oss