Nyheter

09.03.2018

12. oktober 2018, i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Program

Påmelding

 

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS

12.09.2017

 

 Den store kuledagen vil i år arrangeres

 

  - 8. september for pasienter, pårørende og etterlatte

 

           - 12. oktober for helsepersonell


                   

                                                                                  

Film om hvorfor det er viktig at helsepersonell vet hva sarkom er

 

 

 

  Neste side: Om oss