Nyheter

01.05.2017

13. oktober 2017, i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Program

Påmelding

 

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS

12.09.2017

 

   Den store kuledagen for leger,


fysioterapeuter, kiropraktorer og annet

 

helsepersonell arrangeres 13. oktober, 2017


                   

                                                                                  

Film om hvorfor det er viktig at helsepersonell vet hva sarkom er

 

 

 

  Neste side: Om oss